Dagligen:
Seroquel Depot 600mg (Stämningstabiliserande & Antipsykotiskt)
Venlafaxin 75mg (Antidepressivt)
Sonata 10mg (Sömnmedicin)
Apodorm 5mg (Sömnmedicin, Lugnande)
Omeprazol 20mg (Mot magkatarr)
Kosttillskott (Näringsbrist...)
D-vitamin
P-piller
 
Vid Behov:
Stesolid 10mg (Lugnande)
Primperan 10-20mg (Mot illamående, blir oftast minst en om dagen)
Paracetamol 1g (Mot huvudvärk, blir oftast minst en om dagen)
 
Plus:
Novorapid (Måltidsinsulin)
Levemir (Långtidsverkande insulin)
Samarin
Apodorm, D-vitamin, Omeprazol, Paracetamol, Primperan, Sonata, Stesolid, Venlafaxin,